Jedan office look

Snaga portreta

Da na vjenčanju treba obratiti pažnju i na druge osobe osim na mladence govore i ove fotografije koje su svojom fotografskom ljepotom i snagom po meni jače nego bilo koja fotografija nekog profesionalnog, preplaćenog fotomodela. Toliko snage u tim licima i toliko priča koje nam pričaju te osobe srećemo svaki dan oko nas ali na žalost mi ih ne vidimo.